Räkna ut vilken BMI (body mass index)  
Hur lång är du i cm(hela cm)
Hur mycket väger du (hela kilon)